Ako môžeme čeliť externalizovanej a internacionalizovanej stigme

Ako môžeme čeliť externalizovanej a internacionalizovanej stigme

Počet zobrazení: 44

Ako osoba trpiaca obezitou sa na najrôznejších miestach stretávate s predsudkami o hmotnosti a so stigmou súvisiacou s hmotnosťou

Predsudky o hmotnosti sa definujú ako negatívne postoje a názory voči iným ľuďom pre ich hmotnosť. Stigma súvisiaca s hmotnosťou sa vzťahuje na spoločenské

stereotypy a nesprávne predstavy o obéznych ľuďoch. Stigmatizácia a diskriminácia na základe hmotnosti sa objavujú vtedy, keď s jednotlivcami zaobchádzame nespravodlivo pre ich hmotnosť a/alebo veľkosť. To sa nazýva externalizovaná stigma súvisiaca s hmotnosťou (sociálna a štrukturálna stigma).

Internalizovaná stigma: Ako sa stigma internalizuje? Ako osoba trpiaca obezitou sa na najrôznejších miestach stretávate s predsudkami
o hmotnosti a so stigmou súvisiacou s hmotnosťou. Nemôžete sa vyhnúť tomu, aby ste aspoň do určitej miery neverili tomu, čo vám stigma o vás hovorí, aj keď to nie je pravda. Najčastejšie to vedie k sebaobviňovaniu alebo k pocitu hanby, k stresu a zraniteľnosti.

ako čeliť stigme

 

 

 

Prihlásenie