Človek na 1.mieste – I ´am People First

Človek na 1.mieste – I ´am People First

Pridal:

Človek na 1.mieste – I ´am People First Celoeurópska kampaň „ Žiť s obezitou „ zameraná na problematiku obezity opätovne upozorňuje na iniciatívu s názvom Človek na 1. mieste , alebo Prvý ľudský jazyk.

Je to typ lingvistického predpisu v angličtine, ktorý dáva človeka ako osobu na prvé miesto pred jeho postihnutím, ochorením alebo stanovením diagnózy.

Prvý jazyk ľudí je štandardom pre úctivé oslovovanie ľudí s chronickým ochorením namiesto toho, aby ich označovali podľa ich choroby. Aby sa na ľudí hľadelo ako na osoby,  a až na druhom mieste na ich vlastnosti. 

Pomerne často uvidíte správy, články a záznamy v časopisoch, ktoré označujú jednotlivca s obezitou ako „obézneho“. Používaním výrazu „obézny“ dehumanizujeme jednotlivcov postihnutých touto chorobou.

Tu je niekoľko príkladov toho, ako by sa mal používať Prvý ľudský jazyk :

"Muž s cukrovkou bol starší." namiesto "Diabetik bol starší."

"Jedinci postihnutí schizofréniou sú považovaní za duševne chorých." namiesto

"Schizofrenici majú duševné ochorenie."

"Žena bola postihnutá obezitou." namiesto „Žena bola obézna.“

Muž s obezitou bol v autobuse.“ Namiesto „Muž v autobuse bol obézny.“

Prvý ľudský jazyk ovplyvňuje postoje a zámery správania voči osobám so zdravotným postihnutím a preto  mnoho odborných, vedeckých a lekárskych skupín prijalo politiku Prvého jazyka ľudí.

Stal sa štandardom  ľudí s mentálnym a fyzickým postihnutím a je všeobecne akceptovaný ako dôležitá súčasť úsilia o zníženie stigmy spojenej s týmito chorobami.

Tento štandard platí aj vo vedeckej komunikácii. Napríklad jazykové pravidlá pre vedecké písanie v publikáciách Americkej psychologickej asociácie vyžadujú, aby autori „dávali na prvé miesto ľudí, nie ich zdravotné postihnutie“ a „neoznačovali ľudí ich zdravotným postihnutím“. Rovnako Príručka štýlu americkej lekárskej asociácie vyžaduje, aby autori dali osobu na prvé miesto.

Napriek tomu, že Prvý jazyk ľudí je všeobecne prijímaný pre väčšinu chronických chorôb a zdravotných postihnutí, pre obezitu nebol prijatý.

Označovanie jednotlivcov ako „obéznych“ ovplyvňuje, aký majú jednotlivci pocit zo svojho stavu a aká je pravdepodobnosť, že vyhľadajú lekársku starostlivosť. Štúdie preukázali, že opis osoby ako „obéznej“ je dostatočný na to, aby spôsobil diskrimináciu a možnú  absenciu  stretnutia s dotyčnou osobou.

 

V našich médiách  sú často uverejňované informácie a články o obezite, kde je človek s obezitou označovaný najskôr svojím ochorením, nepoužíva sa  Prvý ľudský jazyk.

Budem veľmi rada, keď novinári svoj postoj zmenia. 

Prihlásenie