Obezita ako chronické ochorenie?

Počet zobrazení: 61

Áno, je to tak, Európska komisia kategorizovala obezitu ako chronické recidivujúce ochorenie.

Obezita ako chronické ochorenie?

Európska komisia uverejnila k Svetovému dňu obezity v Európe dňa 4.marca 2021 správu o primárnej prevencii obezity a kategorizovala obezitu ako chronické recidivujúce ochorenie, ktoré je bránou pre ďalšie ochorenia.

Európska komisia uverejnila k Svetovému dňu obezity v Euŕope ( World Obesity Day Europe ) dňa 4.marca 2021 správu o primárnej prevencii obezity a kategorizovala obezitu vedecky presným vyjadrením definície :

" Pre-obezita ( nadváha ) a obezita sú zdravotné stavy poznačené abnormálnym a / alebo nadmerným hromadením telesného tuku, ktorý predstavuje riziko pre zdravie ( WHO ). Obezita je chronické recidivujúce ochorenie, ktoré zasa slúži ako brána k radu ďalších neprenosných ochorení, ako je cukrovka, kardiovaskulárne ochorenia a rakovina " .

Predsedníčka úradu Európskej asociácie pre výskum obezity ( EASO ) , doktorka Nathalie Farpour-Lambert, uvádza: „Je to skutočne míľnik, v ktorom je potrebné uznať, že Európania, ktorí sú ohrození alebo majú už rozvinutú obezitu, trpia obezitou. Aj keď je primárna prevencia ideálna, smutným faktom je, že takmer 60% populácie EÚ už žije s pre-obezitou alebo obezitou."

Prihlásenie