Svetový deň obezity 4. 3. 2021

Svetový deň obezity 4. 3. 2021

Počet zobrazení: 670

Slovenská koalícia ľudí s obezitou a nadváhou pripravuje aj v tomto roku  zaujímavé  podujatia  k Svetovému dňu obezity  World Obesity Day Europe 2021, ktorý sa uskutoční dňa 4.marca 2021. Na čo všetko sa môžete tešiť?

WOD

Súčasťou svetového dňa budú aj na Slovensku mnohé aktivity spojené s prednáškami, ale aj možnosťami zapojiť sa do rôznych online športových aktivít

  • Začíname webinárom dňa 25.2.2021 o 18 hod. na tému  „Čo vieme o obezite a jej vplyve na naše zdravie ?” s prednáškami  popredných odborníkov z oblasti medicíny a športu.

  • Od 26.2. – 4.3.2021 v „Týždni prevencie nadváhy a obezity" budeme spolu, na našej web stránke, odkrývať príčiny obezity a zároveň v rovnakom týždni budú pridané rôzne druhy športových online aktivít v rámci projektu „Hýbme sa zdravo – stop sedeniu". 

  • Od prvého januárového týždňa roku 2021 je uverejnený edukačný projekt českého STOBu „Výzva 52" na stránke www.mojstob.sk. Projekt ponúka vzdelávanie verejnosti o výžive, strave a životnom štýle, každý týždeň bude dostupné krátke video, blog, zaujímavý článok a recept (s uvedením kalorických a výživových hodnôt) na novú tému týždňa.

  • Zaujímavé online stretnutia s názvom „Pacient Lounge" organizuje  každý mesiac Európska koalícia ľudí žijúcich s obezitou (ECPO). Pri príležitosti Svetového dňa obezity budú témou zaujímavé rozhovory o možnostiach liečby obezity a skúsenostiach pacientov z celej Európy. Môže sa pripojiť každý deň 3.3.2021 v čase od 19:00 – 20:15 hod.

  • Podľa epidemiologických opatrení pri príležitosti Svetového dňa obezity dňa 4.3.2021 pripravujeme bezplatné poradenstvo o zdravom životnom štýle a meranie zloženia tela lektormi STOBu.

V rámci  Svetového dňa obezity organizujú Európska asociácia pre štúdium obezity (EASO) a Európska koalícia ľudí žijúcich s obezitou (ECPO) zároveň  výročnú konferenciu o európskej politike obezity. Medzi prednášajúcimi a účastníkmi budú zástupcovia inštitúcií EÚ, OECD, WHO, členských štátov, pacientov, akademickej obce, zdravotníckych pracovníkov a asociácií.

Prihlásenie