Zdravotnícke štandardy vydané v r.2023

V novembri bol publikovaný na stránke Ministerstva zdravotníctva SR nový materiál s názvom “ Štandardný preventívny postup v manažmente nadhmotnosti a obezity so zameraním na poradenskú starostlivosť, v ktorom je spoluautorkou Dr.Hana Vrabcová.

Zdravotnícke štandardy vydané v r.2023

 

Štandardný preventívny postup v manažmente nadhmotnosti a obezity so zameraním na poradenskú starostlivosť

Ministerstvo zdravotníctva SR realizovalo dlhodobý Národný projekt „ Tvorba nových a inovatívnych postupov pre výkon prevencie a ich zavedenie do medicínskej praxe „Tieto sú uverejnené na webstránke Ministerstva zdravotníctva a vo Vestníkoch MZ SR podľa dátumu účinnosti schválenia Štandardných postupov ministrom zdravotníctva SR.

Projekt bol primárne zameraný na vypracovanie štandardných preventívnych, diagnostických a terapeutických postupov na diagnostiku a liečbu najčastejších skupín ochorení. Odborníci menovaní Ministrom zdravotníctva vytvorili odborné pracovné skupiny, ktoré riešili postupy pre výkon prevencie v jednotlivých medicínskych oboroch. Štandardné postupy v prevencii sú presným návodom, ako majú zdravotníci postupovať v prevencii, diagnostike a liečbe.

Naša pracovná skupina menovaná Ministrom zdravotníctva v roku 2020 pracovala v zložení Mgr.Iveta Gondášová
(hlavná odborníčka pre verejné zdravotníctvo), RNDr. JUDr. Hana Vrabcová a MUDr. Viktor Kosmovský (riaditeľ Regionálneho Úradu verejného zdravotníctva Zvolen).

Vypracovali sme dva Štandardné postupy:

1. Štandardný preventívny postup pre manažment dospelých s nadhmotnosťou a obezitou so zameraním na poradenskú starostlivosť (október 2022), ktorý prešiel auditom a revíziou (november 2023)

Obezita ako závažné chronické ochorenie je úzko spojená s ďalšími neprenosnými chorobami. Je celosvetovo vážnym problémom verejného zdravia a má významné sociálne, ekonomické a zdravotné následky. Ľudia s obezitou by mali mať podporu potrebnú na dlhodobé zvládanie ich hmotnosti. Často trpia stigmou a diskrimináciou, ktorá môže zhoršovať ich zdravotný stav. Primárna prevencia sa týka činností zameraných na zabránenie vzniku choroby, ako sú aktivity na zlepšenie zdravia, poskytovanie informácií o rizikovom správaní a zdravotnej starostlivosti, konzultácie na osobnej a komunitnej úrovni, vzdelávanie a klinické preventívne služby a iné.

Metodika práce vychádza z našej analýzy a syntézy najnovších medzinárodných stratégií prevencie obezity, odporúčaní WHO, EASO a odborných medicínskych spoločností v prevencii a manažmente obezity dospelých žijúcich s obezitou. Je reakciou na absenciu implementácie jednotných preventívnych postupov v manažmente obezity dospelých na Slovensku.
Stratégie prevencie obezity musia zahŕňať celoživotný prístup so zameraním na prevenciu zvyšovania hmotnosti u ľudí
s nadhmotnosťou, prevenciu obezity a podporu udržania hmotnosti po redukcii. Prevencia obezity by mala obsahovať okrem iného zvyšovanie gramotnosti, vzdelávanie a informácie o racionálnej výžive, pohybovej aktivite a zmene návykov a psychiky.

Práca je rozdelená na teoretickú a praktickú časť.

V teoretickej časti sú uvedené kompetencie, právna úprava obezity na Slovensku, vývoj obezity ako chronického ochorenia v súvislosti s prevenciou a novou koncepciou manažmentu obezity WHO 2023, odporúčania na riešenie stigmy obezity , WHO Smernice o fyzickej aktivite a sedavom správaní 2020, ďalej význam WHO Podpora fyzickej aktivity prostredníctvom primárnej zdravotníckej starostlivosti : súprava nástrojov 2021, odkaz na WHO Odporúčania v Zdravej výžive 2020. Za veľmi dôležité považujeme Krátke intervencie v poradenstve a metodiku 3P a podporou zmeny správania 5 As /P, Krátke intervencie v poradenstve a význam WHO Terapeutickej edukácie pacientov.

V praktickej časti je uvedený postup v manažmente obezity dospelých so zameraním na poradenskú starostlivosť
s návrhom postupu intervencií na zmeny v životnom štýle a redukcii hmotnosti.
Sú uvedené Intervencie týkajúce sa stravovania, odporúčania pre fyzickú aktivitu a obmedzenie sedavého správania, ďalej postup v psychoterapeutickej intervencii. Uvádzame príklady zapojenia farmaceutov verejných lekární do poradenstva pri redukcii hmotnosti a obezite pacientov. V poslednej kapitole sú ukážky intervencií, poradenstva a Terapeutickej edukácie pacientov v európskom regióne WHO. Obezita je vážnym problémom verejného zdravia a je výzvou k nadnárodným odborným konzultáciám a tvorbe multidisciplinárnych odporúčaní k podpore a ochrane verejného zdravia , na ktorú majú právo všetky skupiny obyvateľstva na celom svete.
Táto práca je prvou metodikou a odporúčaním, ako postupovať v poradenstve a prevencii s jedincami žijúcimi 
s nadváhou a obezitou na Slovensku. Súčasťou sú aj infografiky.

Naše odporúčania na zlepšenie v prevencii a zdravotnej starostlivosti pre pacientov s obezitou :
1. Uznanie obezity ako chronického ochorenia a prijatie novej legislatívy
2. Vytvorenie systému edukácie o prevencii obezity a rizikových faktoroch zdravia
3. Vypracovanie preventívnych a online programov pre poistencov s obezitou
4. Prijatie Plánu prevencie a liečby obezity podľa najnovších odporúčaní WHO a EASO
5. Zvýšiť informovanosť o bezplatných službách Poradní zdravia RÚVZ SR pre verejnosť
6. Vzdelávanie zdravotníckych odborníkov o prevencii, liečbe obezity a stigme
7. Realizovať informačné kampane na odstránenie stigmy a diskriminácie obezity
8. Zapojenie lekární do poradenstva v prevencii obezity a aktivít verejného zdravia
9. Aktívna účasť pacientskych organizácií v pomoci ľudom s obezitou

2. Štandardný preventívny postup so zameraním na intervencie rizikových faktorov neprenosných ochorení a nadhmotnosť/ obezitu u znevýhodnených skupín dospelých

Štandard je určený všetkým odborníkom, ktorí v praxi riešia otázky zdravia ľudí (štátna správa, samospráva, dobrovoľnícke organizácie, podporné skupiny a pod.), jeho ochrany a podpory.
Vychádza z pravidiel a adopcie vo svete osvedčenej edukačnej praxe založenej na dôkazoch a jej implementácie v špecifických podmienkach znevýhodnených skupín obyvateľstva s akcentom na rovnosť v zdraví.

V práci uvádzame nový Rámec poskytovania zdravotníckych služieb pre prevenciu a manažment obezity (2023), ktorý by mal byť začlenený do národných programov a služieb. Správa WHO „Best Buys" (Najlepšia voľba, 2020) zdôrazňuje krátke intervencie ako účinný nástroj na riešenie rizikových faktorov NCD v bežnej populácii.

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO ,2023) poskytla tvorcom politík stručný a komplexný zoznam odporúčaných intervencií, známy ako „Najlepšia voľba NCD" na riešenie neprenosných chorôb (NCD). Tento zoznam sa zameriava na štyri kľúčové rizikové faktory (užívanie tabaku, škodlivá konzumácia alkoholu, nezdravá strava a fyzická nečinnosť) a štyri oblasti chorôb (kardiovaskulárne ochorenia, cukrovka, rakovina a chronické ochorenia dýchacích ciest).
Integrované krátke intervencie rizikových faktorov neprenosných ochorení v primárnej starostlivosti (projekt BRIEF 2022) sú návodom na implementáciu programov krátkej intervencie do primárnej starostlivosti s integrovaným prístupom. Významný je WHO Kompetenčný rámec starostlivosti o seba (Self-care competency framework, 2023), ktorý definuje seba starostlivosť a jej koncept.

Komunikácia s pacientami a poskytovanie poradenstva je kľúčovou úlohou. Systém edukácií pri jednotlivých rizikových faktoroch NCD, ktoré sú uvedené v predmetnom štandarde, má veľký význam a je vhodné ich zahrnúť do primárnej a sekundárnej zdravotnej starostlivosti.

Ďakujeme všetkým za podporu a pomoc a prajeme Štandardu, nech pomáha tým, ktorí ho potrebujú.
Každý z nás sa MUSÍ starať o svoje zdravie, je to najcennejšie, čo v živote máme.

 

Prihlásenie

Zabudnuté heslo

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti

Prihlásenie

Zabudnuté heslo