Život s obezitou webinár 21. 10. 2020

Život s obezitou webinár 21. 10. 2020

Počet zobrazení: 157

Chcela by som Vás osloviť v súvislosti s kampaňou Život s obezitou, ktorú organizuje ECPO (European Coalition for People living with obezity) a bude prebiehať v celej Európe. Na kampani sa účastní 24 krajín a národných združení

Cieľom kampane je aktivizovať odborníkov, médiá, politikov, pacientov a ich príbuzných , prosto všetkých, ktorých sa problematika obezity dotýka, a spoločne hľadať efektívne riešenie pre zastavenie nárastu obezity, stigmatizácie a diskriminácie ľudí žijúcich s obezitou.

Pripojte sa k webináru ECPO 21.10.2020 o obezite a stigme)

V deň kampane " Život s obezitou " sa môžete spolu s nami zúčastniť :

1. živého webinára, ktorý organizuje ECPO s prednáškami na tému obezita a stigma

2. pozerať video ECPO na tému " Ako žiť s obezitou " v národných jazykoch

3. pozerať vzdelávacie infografiky o obezite v rôznych európskych jazykoch

4. pripojiť sa k výzve na používanie nestigmatizujúcich výrazov a vyobrazení ľudí s obezitou

5. nový e-spravodaj ECPO a URHealth4Life o zdraví

Zmeňme myslenie a postoje ľudí a spoločne podporujme prijatie, vzdelávanie a lepšie poznanie rôznych druhov ochorení !

 

RNDr. JUDr. Hana Vrabcová

život s obezitou

Prihlásenie