Stigma

O stigme, stigmatizácii a diskriminácii ľudí s obezitou

O stigme, stigmatizácii a diskriminácii ľudí s obezitou

Počet zobrazení: 166

Obezita je dlhodobým a celosvetovým problémom verejného zdravia 21.storočia. V roku 1997 Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) klasifikovala obezitu ako chronické ochorenie a definovala „ nadváhu a obezitu ako abnormálnu alebo nadmernú akumuláciu tuku, ktorá predstavuje zdravotné riziko"

Čítajte viac...

Prihlásenie