Dni praktickej obezitológie a metabolického syndrómu

Dni praktickej obezitológie a metabolického syndrómu

V dňoch 11.6.-12.6 usporiadala v Bardejovských kúpeľoch Slovenská spoločnosť všeobecného praktického lekárstva SSVLP, Slovenská spoločnosť praktickej obezitológie SSPO, Slovenská komora sestier a porodných asistentiek SKSaPa a Slovenská komora medicinsko-technických pracovníkov kongres Dni praktickej obezitológie a metabolického syndromu na tému " Pečeň a metabolický syndróm.

Prednášky boli zamerané na problematiku obezity z roznych uhlov pohľadu. Je to práve interdisciplinárny prístup, ktorý umožňuje získať komplexný pohľad na problematiku metabolického syndrómu a tým k zlepšeniu starostlivosti o pacientov. Liečba obezity - odborná publikácia

Slávnostné otvorenie kongresu bolo spojené s krstom prekladu knihy autorov Dominique Durrer a Yves Schutz "Liečba obezity  pre lekárov primárnej starostlivosti a internistov".

Publikácia bola vydaná k Svetovému dňu obezity WOD Europe 2021 a je súhrnom podstatných informácií uvedenýchv referenčnom článku od tých istých autorov, vydanom v Obesity Facts
 v roku 2019 : European Practical and Pacient-Centred Guidelines for Adult Obesity Management in Primary Care ( D.Durrer Schutz et al., Obes.Facts.2019; 12(1):40-66).
Mimoriadne vydanie tejto publikácie bolo realizované s láskavým súhlasom autorov k WOD Europe 2021.

Prihlásenie