Dni zdravia v Bardejove

V dňoch 23.7. - 24.7. sa uskutočnila milá akcia "Dni zdravia v Bardejovských kúpeľoch"

V dňoch 23.7. - 24.7. sa uskutočnila milá akcia "Dni zdravia v Bardejovských kúpeľoch"

Počas podujatia sa návštevníci mohli dozvedieť svoju hmotnosť, BMI (body mass index) ako aj komplexnú analýzu zloženia tela (percento svalovej hmoty, tukového tkaniva, viscerálneho (vnútorného) tuku, obsahu vody v tele, metabolický vek človeka) na váhe InBody (merania realizovala VšZP a OZ SKLON), na váhe Tanita (merania realizovala SSPO).

Naše OZ SKLON pripravilo pre návštevníkov názornú výstavku s kalorickými hodnotami potravín so zameraním na cukry a Hanka Vrabcová realizovala aj edukáciu klientov ohľadne stravovania.

Podujatie v Bardejove organizovala Slovenská spoločnosť praktickej obezitológie (SSPO - doc. MUDr. Mária Belovičová, PhD. mim. prof., doc. PhDr. Liliana Belovičová, CSc. mim. prof., Zdena Marcinová, RNDr. Agáta Urbanová, PhD., Mgr. Valéria Skoncová, Mgr. Ivana Klobušovská, PhD. MPH).

zdroj: https://ahoj.tv/clanky/clanok/6741/dni-zdravia-v-bardejovskych-kupeloch/

Prihlásenie