Sme proti stigmatizácii 21. 10. 2021

Stigma je označením vlastností, ktoré odlišujú človeka s obezitou od ostatných ľudí v spoločnosti

Stigma je označením vlastností, ktoré odlišujú človeka s obezitou od ostatných ľudí v spoločnosti

Ľudia  trpiaci obezitou  sú považovaní za lenivých, nenásytných, neinteligentných, neatraktívnych a bez sociálnych zručností.    

Stigma má obrovskú silu a môže znižovať kvalitu života človeka s obezitou,  ktorý má pocit menejcennosti a môže sa u neho rozvinúť depresia.

Napriek nárastu informovanosti a ochoty prijať obezitu ako chronické ochorenie, sú ľudia a pacienti trpiaci obezitou  predmetom vysokej úrovne stigmatizácie, ktorá môže vyústiť do priamej diskriminácie.

Dnešný deň je dňom boja proti stigmatizácii ľudí trpaicich obezitou.

Na čo sa môžete tešiť
Predstavíme vám nové video "Život s obezitou" a novú infografiku venovanú stigmatizácii ľudí trpiacich obezitou.
Môžete vybrať niektoré z cvičení a zavcičiť si v pohodlí domova.
Zoznámime vás s novou imidžovou fotobankou, kde ako modeli stáli naši členovia
Ako sa pripraviť na návštevu u lekára a ako bojovať proti externalizovanej
a internalizovanej stigme si prečítate v novej infografike

Pokiaľ máte záujem zúčastniť sa na spoločných európskych aktivitách s ECPO, sledujte ich FB a web.

 

 

Prihlásenie